Fit en Vitaal » Blog » Dementie, de verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes

Dementie, de verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes

Gepubliceerd op 11 februari 2020 om 22:41

Dementie veroorzaakt hersenschade. Als gevolg hiervan kunt u uw volgende eenvoudige dagelijkse taken mogelijk niet goed meer uitvoeren. In het begin zal u bijvoorbeeld moeite hebben om medicijnen correct in te nemen of rekeningen te betalen. Later zullen taken als koken en aankleden ook steeds meer moeite kosten. Het is een combinatie van symptomen (een syndroom) en de hersenen kunnen informatie niet langer goed verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig ziekten. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Bovendien komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy-lichaamsdementie veel voor.

De meest voorkomende zijn:

 1.  Ziekte van Alzheimer, met maar liefst 70% van alle mensen met dementie.
 2.  Vasculaire dementie, bij één op de zes mensen met dementie is vaatschade de hoofdoorzaak.
 3.  Frontotemporale dementie oftewel FTD, gedragsveranderingen vallen het meest op.
 4.  Ziekte van Pick, is de gedrachsvariant van FTD.
 5.  Lewy body dementie, herkenbaar aan schommelingen in iemands geestelijke achteruitgang.
 6.  Korsakov, is officieel geen dementie. Veroorzaakt door een ernstig vitamine B1 tekort (drankmisbruik en verwaarlozing).
 7.  Creutzfeldt-Jakob, de hersencellen sterven in een rap tempo af.
 8.  Parkinson, krijgt bewegingsstoornissen.
 9.  Posterieure Corticale Atrofie oftewel PCA, tast als eerste het visuele vermogen aan.
 10.  Mild Cognitive Impairment oftewel MCI, heeft geheugenproblemen of problemen met een andere hersenfunctie.

De bovengenoemde verraderlijke ziekten beïnvloeden de hersenen en verminderen geleidelijk de geestelijke gezondheid van een persoon.

Mensen met dementie lijden aan een of meer van de volgende symptomen:

 1. Geheugenproblemen.
 2. Problemen met logisch denken, plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten
 3. Problemen met het herkennen van objecten (agnosia).
 4. Spraak- of geschreven taalproblemen (afasie).
 5. Problemen met het uitvoeren van complexe acties (apraxie).
 6. Beelddenken (visuele ruimte denken) of verwarring bij het tekenen of namaken van objecten.
 7. Problemen met aandacht of concentratie of verminderde mentale verwerkingssnelheid 

Dementie treedt alleen op als de bovengenoemde symptomen steeds erger worden en niet kunnen worden verklaard door een andere ziekte, zoals een delirium, depressie of schizofrenie.

Wat gebeurt er in de hersenen en wat is de behandeling

Dementie wordt geassocieerd met het verlies van verbindingen tussen hersencellen (neuronen). Hierdoor kunnen de neuronen niet meer goed met elkaar communiceren. Naarmate de ziekte vordert, gaan ook de neuronen verloren. Deze processen kunnen ervoor zorgen dat de hersenen tien tot vijftien procent kleiner worden. Dementie kan (nog) niet worden genezen. Met de juiste behandeling kunnen de achteruitgang en symptomen worden geremd. Dit is soms mogelijk met medicijnen, maar deze werken niet voor iedereen even goed. Bovendien kunnen medicijnen voor dementie soms onaangename bijwerkingen hebben. Er kan veel worden gedaan om de ziekte zo goed mogelijk te behandelen. Voorbeelden zijn kinderopvang, zorgboerderijen, ontmoetingscentra in de omgeving, beweging en logopedie. Als echtgenoot of gezin is het daarom belangrijk om te lezen over dementie en omgaan met iemand met dementie.

Voeding   

Er zijn (nog) geen duidelijk adviezen over wat u kunt eten en drinken om het risico op dementie te verminderen. Gezond eten, niet roken en veel sporten helpt je hart en bloedvaten langer gezond te houden. En dat op zijn beurt vermindert het risico op dementie. Schade aan hart en bloedvaten verhoogt het risico op dementie. Die schade wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door roken, hoge bloeddruk of diabetes. U profiteert er dus van uw hart en bloedvaten zo lang mogelijk gezond te houden. Voor veel voedingsmiddelen en voedingsstoffen is weinig of geen onderzoek gedaan naar de link met dementie. Het is ook mogelijk dat de onderzoeken niet allemaal in dezelfde richting wijzen.

Kortom: de autoriteiten weten niet of het eten van bepaalde voedingsmiddelen, zoals koffie en groenten, of voedingsstoffen zoals vitamines of vetten, het risico op dementie helpt verminderen. Overgewicht lijkt bijvoorbeeld het risico op dementie tijdens het volwassen leven te vergroten, terwijl een mediterraan dieet beschermt. Zodra er dementie is, treedt regelmatig onbedoeld gewichtsverlies op.

Maar waarom hebben mensen met dementie een veranderde voedingsstatus? Is de verandering in voedingsstatus een gevolg van de ziekte? Misschien vergeten mensen met dementie te eten? Of zijn smaak en energieverbruik veranderd zodat mensen anders eten? Vooralsnog is er te weinig onderzoek om een ​​uitspraak te doen over een verband tussen een gezond voedingspatroon en het risico op dementie.

Een andere belangrijke vraag die onderzoekers stellen is of goede voeding de achteruitgang van dementie kan vertragen. In het nieuws vindt u regelmatig nieuws over voedingsmiddelen die dementie kunnen beïnvloeden. Voedingsmiddelen zoals visolie, groene thee, kurkuma of kokosolie. Tot nu toe is er geen bewijs gevonden dat al deze voedingsmiddelen geheugenverlies beïnvloeden. Er is nog steeds geen dieet om dementie te voorkomen, maar een gezond gewicht en een gezond dieet met veel groenten, fruit, vis en noten dragen bij aan de algehele goede (hersenen) gezondheid.

Heeft degene waarvoor jij zorgt dementie dan is op de website dementie.nl informatie te vinden over veilig koken en hulp bij eten.

Bronnen: Alzheimer Nederland -  dementie.nl  - Voedingscentrum - hersenonderzoek.nl 

De informatie op deze site is met grote zorg samengesteld. FOOD FOR FIT aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, op enigerlei wijze verband houdt met of voortvloeit uit het gebruik van foodforfit.eu of is verkregen via foodforfit.eu.


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.